Innovation

I hail Innovation. Not to accomplish eternal growth, more to accomplish continuous improvement. But I can’t stand Fake Innovation. The more Innovation disrupts, the more it differentiates. Innovation is about creating value, repeatedly, with positive marginal effects. When Innovation is used, rather abused, either as a function or just as an expression, to blind us, […]

InnovationReflections

I contemplate the Negativity Bias, as it is defined by Nobel Prize winner Daniel Kahneman. The theory claims that matters of negative nature has more impact on us, than those of positive nature. Thus, we need to grasp, seek and multiply the positive, especially when we live in a world of innovation and entrepreneurship, so that we […]

Reflections

Jag har förståelse för att du är arg och frustrerad. Det har du rätt att vara. Det tillåter vår demokrati. Jag har förståelse för att du vill ha det på ett annat sätt. Vi har en process för hur det skall skötas. Den processen skall följas. Jag har inte förståelse för hur du söker trygghet […]

Innovation

I am preparing some work on Corporate Entrepreneurship, i.e when large organizations in various (of four) ways set out to learn, imitate, shape, organize or act in an entrepreneurial manner to achieve better business results. As I am studying the basics of how to direct your organization towards those higher goals, form passion around it […]

Reflections

Those of you that know me, know that since about 10 years I have worked with three mantras; Curiosity, Courage and Passion. I dwell around these quite a bit. Passion. Definitely what gives me the most energy. This is to you friends with passion. You that have passion for what you do. You that passionately […]

InnovationReflections

While I have, for years, hoped that the large universities would be nominated for Nobels Peace Prize, for sharing their educations freely, the question around “how” knowledge is passed on and not only shared becomes immanent. Can we use some form of reversed AI to accomplish that personalised experience we all thirst for? An article […]

Innovation

Att innovera över hela rastret av verksamhetspåverkande områden är vårt huvudfokus. Att använda olika former och verktyg, som digitalisering och design thinking är legio. Att nå tillväxt och ökade resultat är oftast målsättningarna. Men vi tror att tillväxt (growth) bara är en av de utkomster vi skall sträva efter. Därför arbetar vi på Googol mycket […]

Innovation

No world is forever unchanging. Either you change it, or someone will do it for you. Managing your opportunities firstly is about making a decision to lead or adopt. Both strategies demand culture and control. Both strategies engage management’s curiosity and courage. Business managers reach out to Googol, a leading advisor on business transformation and […]

Innovation

Det är inte bara livscykler som förändras och förnyas i allt snabbare takt, även format och metoder för att innovera introduceras och hävdas plats. Hur skall egentligen en organisation hantera dessa svängningar, parallellt med att de också skall hantera den existerande affären? Här kommer fem tips inför lyckade innovationssatsningar under året. Undvik “the Innovation Void”, […]