Utan debatten, står vårt samhälle för en stor risk.

Inför den Internationella Kvinnodagen idag, talade vi i familjen om kvinnors situation. Hur den på så många sätt förbättrats, men på andra inte. Hur män, eller ja- män är de ju inte enligt mitt förmenande, fortsätter att behandla kvinnor. Vi tog upp det här med näthatarna. Inte minst då en av våra vänner nyligen uttryckt hur hon blivit så näthatad att hon inte då längre orkade föra debatten om rättigheter och jämlikhet vidare. Utan den debatten, står vårt samhälle för en stor risk.

En av grundpelarna för ett demokratiskt samhälle är att vi kan föra debatt. Att vi kan bilda opinion och att vi kan vara trygga i detta. När då människor, kvinnor som män, muslimer som judar, kristna som buddhister, inom alla s.k. raser och åskådningar, fortsätter att förtrycka med hot och dåd i form av våld- fysiskt, psykiskt och sexuellt, föreligger inte förutsättningar för demokrati. Tyranniet frodas. Inflytanden används för att förtrycka, teknologier för att sprida illa budskap anonymt och mängderna till att långsamt mala ner människor till den punkt att de inte orkar tala, debattera, föra fram sin åsikter- eller i värsta fall leva.

Det här är farligt. Vi måste fortsätta ge rätt till röster och åsikter, bara de inte förtrycker. Annars står hela vårt samhälle vid risk. Därför måste vi upplysa våra barn, parallellt med att vi bättrar våra handlingar och uttryck. Vi måste stötta de som för en byggande debatt och i allt försvara det demokratiska samhället.

Vi är ett samhälle. Utsätter man dig är jag också utsatt.

För ett par år sedan gjordes en film av SVT Granskarna, som heter “Män som hatar kvinnor”. Innehållet och de utsattas röster, blickar och situation berörde mig mycket. Jag valde därför att tillskriva var och en av dem.

Nedan delar jag filmen, och därefter mitt brev som skickades till var och en av dem;

 

 

Mail skickat 2013-02-03

Hej

Det sista du kanske vill är att bli kontaktad av ytterligare en person Du inte känner. Men, detta är inte ett anonymt meddelande. Det är inte av hat eller förakt, eller ens egen mindervärdighet sprunget. Det här är endast ett sätt att uttrycka mitt stöd. Jag ber om ursäkt om det river upp något. Det är verkligen inte min mening att störa eller rucka på din integritet.

Jag fick se filmen där Du är med och berättar om vad du fått erfara. Det berörde mig. Jag känner ett sådant behov av att vara en motpol. Det präglar hela mitt företagande och mitt engagemang. Har jag någonsin uttryckt annorlunda eller agerat fel, så är det min förhoppning att jag bara gör rätt numera.

Din röst är viktig. Din åsikt är viktig. Att du för fram det du står för är viktigt. Jag är beredd att ställa mig vid din sida, tom framför dig om det behövs, för att försvara just detta. Oavsett om jag håller med eller inte i sak. Att en debatt kan föras och att vi lever i ett samhälle som präglas av humanism är viktigt.

Jag är så ledsen och berörd över de känslor som måste omgärda ditt varande. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att bära det. Jag önskar att jag kunde säga ord som gav dig trygghet och kraft att fortsätta det arbete du påbörjat. Allt jag kan komma på att göra nu, är att sända dig mitt stöd och mitt namn. Min trygghet skall vara din. Vi är ett samhälle. Utsätter man dig är jag också utsatt.

Vänligen

Dariush Ghatan

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *