Det annorlunda skapar värde (swe)

Det annorlunda skapar värde

Om du letar efter att tänka annorlunda och hitta nya lösningar på kända utmaningar, kan du skapa mycket stora värden. Då behöver man också organisera sig annorlunda och rekrytera annorlunda. Det är slut på de Taylorianska organisationsmodellerna. Nu gäller agila och responsiva organisationer. Nu gäller modellerna där vi inte ser varandra som olikheter, utan som del av ett gemensamt samhälle.

Hur använder ni ert varumärke och de verkliga värderingar ni arbetar efter, för att differentiera er gentemot era kunder och medarbetare? Hur utvecklar ni detta för att vara aktuella och relevanta?

Jag tror att detta är en av innovationsarbetets viktigaste uppgifter. Det är därför vi behöver jobba inifrån och ut, parallellt med att vi arbetar med erbjudandena och kundens behov. Något som den senaste tidens innovationsgurus missar att poängtera. Brand Innovation är och kommer i allt högre grad vara avgörande.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *