Fem tips inför lyckade innovationssatsningar

Det är inte bara livscykler som förändras och förnyas i allt snabbare takt, även format och metoder för att innovera introduceras och hävdas plats. Hur skall egentligen en organisation hantera dessa svängningar, parallellt med att de också skall hantera den existerande affären? Här kommer fem tips inför lyckade innovationssatsningar under året.

Undvik “the Innovation Void”, våga ta steget från idé till projekt.Innovation Portfolio Management är ett sätt att utifrån de affärsstrategiska riktningarna, resursallokera satsningarna, så att ni kan ta steget från idé till utvecklingsprojekt vidare mot värdeskapande lösning. Att selektera och prioritera blir än viktigare, eftersom det med tiden blir mer bråttom och det lämnas mindre marginal för de som hamnar på efterkälken. För att lära sig mer om detta kan man exempelvis läsa denna fina artikel om Portfolio Management och Paretos principer eller denna om resursallokering (del av artikelserie)

Vill man satsa på att öka sin innovationsförmåga, kan en roadmap ge god horisont och ett viktigt perspektiv på satsningarna. I princip alla våra klienter har relativt långt gången innovationsförmåga men de inser att den behöver skärpas ytterligare för att nå full effekt. Vårt Innovation Program består av ett antal moduler, fyllda med verktyg, metoder och därtill vår erfarenhet att backa upp dessa vid implementering. Modulerna applicerar vi på ett kundspecifikt sätt, så programmen blir skräddarsydda efter behov och taktiskt vägval. Har du ingen innovationsförmåga alls, är problemet på en annan bog, det finns sätt att komma runt detta, men då behöver man starta i en annan ände.

Fastna inte i endast produktutveckling, eller processraffinering. Sätt fokus på ett kombinativt arbetssätt på alla, 10 generellt beskrivna, områden och typer av innovation. Idag fungerar det sämre i konkurrensen att enkom innovera kring en faktor, som tex processmetodik, digitalisering, leveranssätt eller teknisk utveckling. Organisationerna behöver kombinera dessa med varandra och då nästan alltid med affärsmodellerandet som en utgångspunkt. Vårt fokus på 10 Types of Innovation som Doblin och Keeley kallar det, eller 10 Areas of Innovation som vi gillar ett benämna det, är extra roligt, för det involverar vårt entreprenöriella förhållningssätt, såväl som de korsdiciplinära kompetenser vi representerar.

Applicera agila och entreprenöriella förhållningssätt när ni skall bryta ny mark. Företag som nått viss mognad, kulturellt, marknadsmässigt eller strukturellt har svårt att driva fram vissa typer av innovationer. Här kan samverkan med andra avlasta, stödja och komplettera denna brist. Man kan finna lösningar utanför de egna väggarna, eller genomdrivandeförmågan, eller till och med nya kundgrupper, men det behövs nya arbetssätt för att realisera detta. Vi arbetar med att driva dessa typer av projekt, inom fyra kategorier av engagemang. Vi scoutar fram, utvecklar och lanserar de nya lösningarna, med våra klienters bästa för ögonen, som alltid. Vi hävdar att stora bolag har förmågan att innovera, betydligt mer effektivt och slagkraftigt än vad de gör idag, på detta sätt.

Apply. Implement. Deploy. Scale.

Skeppa innovationerna. Innovation handlar om värdeskapande. Inte bara finansiellt, utan på många olika sätt. Det betyder att vi måste få ut dem från lådorna, presentationerna, planerna och de stängda rummen. Att hitta sätt att få ut dem snabbt är viktigt. Pilotprojekt, prototyper och alla andra metoder i all ära, men det handlar om att prissätta, hitta timingen, finna rätt marknad och sedan skala marknaden stadigt. För att åstadkomma detta måste vi riva murarna internt såväl som bygga broar mellan varandra. Vi behöver hjälpas åt att hitta de kommersiella grunderna.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *