Köp inte mer. Köp bättre.

Att innovera över hela rastret av verksamhetspåverkande områden är vårt huvudfokus. Att använda olika former och verktyg, som digitalisering och design thinking är legio. Att nå tillväxt och ökade resultat är oftast målsättningarna. Men vi tror att tillväxt (growth) bara är en av de utkomster vi skall sträva efter. Därför arbetar vi på Googol mycket för att innovera för att bygga styrka.

Relevans, ansvar och kundrelation, frågor som vi vet driver styrkan av våra varumärken. Ja, det är ju på sätt och vis vad varumärket faktiskt representerar. Så, när vi som affärsidkare inser att ansvarfrågan är direkt påverkande på vår top-line, då börjar vi fundera. Hur kan vi driva detta ytterligare och innovera kring detta?

Jag har på kort tid vid ett flertal tillfällen deltagit i samtal om resurseffektiva affärsmodeller, cirkulära affärsmodeller och om att helt enkelt driva hållbarhet som ett affärsvillkor.

Jag tycker att det är oerhört spännande att applicera frågeställningarna på ett synsätt av att allt kan innoveras: affärsmodellen och värdekedjan, processerna och kommunikationen etc. Men mest nyfiken är jag på hur vi kan påverka våra användare att konsumera mer balanserat. Systembolagsmodellen skulle jag vilja kalla den.

Köp inte mer. Köp bättre.

Köp inte mer, köp bättre och på ett bättre sätt. Så skulle mina ord skalla genom exempelvis livsmedelsbutikerna. Vi får se vad vad deltagarna från livsmedelsbranschen tycker om mitt och Johan Rockströms (Stockholm Resilience Center) olika budskap i det kommande seminariet i arrangemang avWWF.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *