Mod skapat av insikter

Vi arbetar med att skapa och utveckla nya “s-kurvor”. En av de signifikanta utmaningarna är timingen hos våra klienter. Hur navigerar vi då fram ett mod i ledningen? Jo, med insikter. Mod skapat av insikter.

Beroende på var ett bolag befinner sig i sin egen livscykel, eller egentligen var de uppfattar sin position, finns olika mognadsgrad för behovet av såväl disruptiv innovation som mängden och takten av de kontinuerliga förbättringarna. Hur många sitter inte fast i gapet mellan “vi måste bara först..” och “vi måste absolut..”. Det absoluta brukar få stå i farstun och vänta på att alla andra saker skall bli klara först.

För att förstå vikten av att hålla rätt takt och sedan agera på den, behövs insikter. Insikter kan också skapa mod, det tycker vi att de skall göra. Nyfikenhet är givet, men mod?

Kan man evidensbasera kundernas behov, matcha dem mot de trender vi bedömer kommer att påverka vår marknad och därtill testa kontinuerligt lösningar med kunderna. Ja, då kan vi misslyckas billigt och snabbt och istället dra verksamheten mot att investera mer träffsäkert. Att säkerställa att vi har kontroll på misslyckandena och effekterna av dem, hjälper oss att våga ta steget, att göra satsningar. Det är alltså ett sätt att skapa mod.

Att misslyckas är ett måste. Det är en del av processen. Men att inte DG_risk-reward2misslyckas, är ett misslyckande i sig. Att misslyckas är egentligen ett sätt att satsa om och nytt, på det som är relevant och fungerar.

Att lyckas är en annan sak. Det är så att säga ännu viktigare. Framgång föds ur motgång. Därför behöver vi studera var våra kunder misslyckas med att känna tillfredsställelse, att anticipera var de kommer att misslyckas i framtiden- och att lösa detta. Gör vi det dessutom med kundernas medverkan ökar träffsäkerheten. Gör vi det med sådana som inte är kunder ännu, kan vi öka vår marknadspenetration. Lyckas vi mer än vi misslyckas- och vi kontrollerar kostnaden för misslyckandena, ja då har vi en fungerande ekvation.

Sedan kan vi mitigera risk genom samverkan med andra, exempelvis genom att adaptera lösningar som för oss är banbrytande, men för andra är vardagens salt. Då vet vi dessutom att vi har större chans att lyckas, eftersom metoden är beprövad. Så kan vi hoppa från en produkt- och livscykel, till nästa utan att nödvändigtvis behöva korsa risk-risk nivån, utan röra oss i framgångsnivåerna. Se bilden, som illustrerar detta.

Vi tycker att man kan kombinera olika delar av innovationsbredden, och på så sätt skapa högre träffsäkerhet, differentiering, lägre risk och ändå få stark differentiering. Detta, är jag helt passionerad för.

#innovateeverything

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *