Nils med modet

2007 blev jag kontaktad av Nils Holm. Vi påbörjade en “resa” tillsammans. Med hans mod och vilja ville vi skapa en alternativ framtid för ungdomar med ADHD. Detta ledde till att vi 2011 bestämde oss för att manifestera Nils och Googols arbete i det vi kallar Googol Unites. Vi kallar inte detta CSR. Vi kallar det CSA. Corporate Social Activity.

Visst har vi ansvar. Ansvar att sköta våra förehavanden på ett sätt som motsvarar våra och samhällets förväntningar och behov. Men, jag tror att vi måste sträcka oss längre mot vår egen moraliska kärna, snarare än samhällets förväntningar. Vi vet alla att samhället som sådant är fördummat och följer värderingsnormer som ligger långt bortom våra personliga. Vi som individer vill nästan alltid bättre än vad vi vill som en gemensam massa. Som delar av något större tävlar och mäter vi oss. Detta blir till slut endast en kamp mot mitten, mot det mediokra. Som individer å andra sidan, kan vi sträva mot förnyelse och idealism i större utsträckning. Det behövs!

Redan 2008 bestämde vi oss på Googol för att driva vårt arbete genom handlingskraftiga initiativ. Att göra, inte bara tänka. Vi valde då begreppet CSA; Corporate Social Activities för våra initiativ.

Nu har vi genom Nils arbete fått möjligheten att ta arbetet ytterligare ett par steg framåt. Vi är mycket glada för den möjlighet vi nu har att verkligen forma ett nytt arbetssätt att lösa sociala utmaningar.

Sedan en tid deltar även Allan Freedman i vårt arbete, med inriktningen att bygga in meningsfullhet i varje projekt vi arbetar med.Vi har nu gjort ett ganska stort antal saker inom det vi kallar Googol Unites. Någon tyckte att jag skulle berätta mer om det, så det har jag för avsikt att göra. Hoppas Ni står ut med lite uppdateringar emellanåt. Det är stories om fantastiska människor vi stöter på. Sådana som behöver en stödjande hand och sådana som räcker fram den.

Det skänker oss mening.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *