På Rätt Köl

Hej, jag heter Nils. Vill Du hjälpa mig skapa en skola för ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap?

Ungefär så startade ett telefonsamtal jag fick 2007.

Vi hade precis engagerat oss i Friends, som motarbetar mobbing och vi var i färd med att lansera embryot till vad som skulle bli ett av vår tids mest anmärkningsvärda satsningar på socialt entreprenörskap. Hur kunde vi motstå Nils erbjudande att forma en utbildning som gav ungdomar med vissa kognitiva särskillnader sin rättmätiga möjlighet, plats och erkännande i samhället? En resa i social innovation.

Början

Efter en flygande start, de första stegen är ju alltid lätta, jobbade Nils länge och väl med att etablera grunderna för att försöka evidensföra resultat av satsningen. Vi ville inte bli ett one-hit-wonder. Vi ville hitta en modell som skulle programförklaras, så att fler kommuner kunde ges möjlighet till fullständig integration av ungdomar, som på grund av t.ex kognitiva utmaningar riskerar att hamna i ett utanförskap.

Nils hittade kraften att inspirera och engagera personer i nätverket, från såväl näringslivet som från offentlig sektor. Nils hittade medarbetare och kanske viktigast Harry, som dagligen arbetar med att handleda och utbilda ungdomarna. Nils hittade också ungdomarna som ville ge sig själva en chans och ungdomarna har hittat sig själva.

När jag deltog vid invigningen av utbildningen, som heter På Rätt Köl, lyssnade jag på en av eleverna, som sa till sin mor:

Äntligen vet jag vad jag vill i livet och nu vet jag att jag inte är så dum som jag trodde.

..inte så dum som jag trodde.” Skall ett barn behöva tänka så om sig självt i ett modernt samhälle, bara för att skolan inte kan tillgodose deras specifika behov? Kanske bara de som någon gång lidit av bristande självkänsla inser vilken förflyttning i självuppfattning denna insikt innebär för en individ. Alla torde dock kunna inse det magiska i ögonblicket. Det är utan tvekan ett av de mest intrycksfulla ögonblicken i mitt liv.

När jag nyss stod under skrovet på elevernas första projekt, Friheten II och tittade på nästa stålskrov som var på väg att färdigställas. Då rös jag. Vilket fantastiskt arbete de här ungdomarna gör.

Friheten II. Byggd av På Rätt Köls elever.
Friheten II. Byggd av På Rätt Köls elever.

 

Slutet på början. En saga med resultat

Nu är pilotutbildningen och förstudien snart klar. Ungdomarna har en närvaro under sin gymnasieutbildning på så mycket som 90-100 %, att jämföra med nära 0 % i högstadiet. Den första kullen gick ut för en tid sedan. 75% av dem hade nått mer än 1.000 gymnasiepoäng. 67 % av dem har idag fast anställning. Det är en signifikant bättring mot målgruppens normala. Vi är glada att se fortsatt tillströmning av elever som vill gå vår utbildning. Vi är mycket tacksamma för stödet vi fått av alla instanser i kommun och skolväsendet. Umeå kommun visar vägen. Än så länge.

De här barnen är mycket talangfulla och har stor kreativitet. De uppvisar stark ledarskapsförmåga, men har aldrig blivit handledda så att de vet åt vilket håll de skall leda. Nu visar de samhället, sina familjer och sig själva att de är begåvade och att de oavsett är, självfallet, en del av ett “oss”.

Vad är det då Nils gjort som är så bra?

Det är kanske svårt att sätta fingret på en enskild faktor. Det är också svårt att tala om andra resultat än de vi ser och mäter. De långsiktiga effekten är heller inte fastlagd, men som en av deltagarna sa i mötet; “..jag har jobbat med och forskat i frågan i mer än 20 år. Jag har inte stött på något program som uppvisat lika bra resultat.” Då syftar personen i fråga nog på de direkta resultaten med barnens utbildning. Det finns andra resultat som bör belysas också.

De har satt fokus på att identifiera direkta och indirekta resultat. Samhällsekonomiskt kostar en denna utbildning lika mycket som en jämförbar gymnasieplats. Studieresultaten är mångfalt bättre. Barnen hamnar inte i en bidragsfälla, utan uppvisar samma möjligheter till samhällsbyggande (läs: skattebetalare och konsumenter) som andra. Stämmer detta blir också trycket på samhället i form av destruktivitet mindre. Vi har också fått information om att anhöriga till eleverna presterar bättre och har mindre sjukskrivningsgrad på sina arbetsplatser. Men viktigast är barnens hälsa och självkänsla.

Dariush-quote-08(people-and-passion)

Det är utan tvivel så att den passion och det engagemang som Nils, Harry och de andra har, är av avsevärd vikt. Men det finns andra intressanta faktorer att peka på.

De har engagerat hela eco-systemet. Från lågstadie till högskola. Från socialtjänst till kommun och näringsliv. Föräldrar och elever. Alla är engagerade och deltar.Utbildningen stöds och drivs av rätt parter. Kommun och skolväsendet är huvudmän för utbildningen. Båtbyggandet och den praktiska vägledningen drivs av partners från näringslivet.

De arbetar långsiktigt. I försiktig framfart har de letat sig fram nyfiket till rätt metodiker. De har deltagit i utbildningar och seminarier och låtit sig inspireras av helt andra och nya parter än normalt är.

De bjuder på sin kunskap och får kunskap tillbaka. Det eviga nätverkandet och tillgängliggörandet har lett till att Nils på ett entreprenöriellt sätt kunnat navigera mellan nya möjligheter och ta till sig av dem.

De har arbetat i team, där varje medlem kunnat bidra med sina särskilda talanger och egenskaper. De har verkat agilt och undvikit strukturer som bromsar processer. Ändå har de navigerat i en för många ogenomtränglig djungel av regler och förutsättningar.

Viktigast är kanske att de sett eleverna, ungdomarna, som sin målgrupp. De har verkligen satt dem, deras upplevelse, deras behov och utmaningar i fokus. Allt är till för dem, för att de är viktiga.

Ja, så har alla haft stöd av sina familjemedlemmar, som nog ställt upp tunga dagar såväl som dagar då det firats någon elevs särskilda framgång. 

Fortsättningen

När nu Nils, Harry, vi på Googol och alla de andra fortsätter arbetet med utbildningen, i syfte att hitta formerna för fler kommuner att få ta del av metoden, går eleverna vidare i sina liv, med sina familjer och på sina arbetsplatser. Förhoppningsvis och troligen också med rollen att inspirera fler att ta initiativ till samhällsutveckling.

Det nya stålskrovet som byggs av de nuvarande eleverna.
Det nya stålskrovet som byggs av de nuvarande eleverna.

När jag skriver detta har jag precis varit i Umeå. Jag har deltagit med Nils när han idag presenterat utbildningen för kommunen för uppskalning i regionalt styre. Detta är nämligen gjort utan eget ekonomiskt intresse. Nils har gjort detta för ungdomarna, för samhället och för att han hade en idé, som han verkligen kände behövde förverkligas.

Träffar ni på Nils; glöm inte att ta tillfället i akt att tacka honom. För att höra Nils berätta om sitt arbete, se filmen vi gjorde från en av våra “after-works” nedan. Vill Du komma på en av våra presentationer, maila bara någon av oss så fixar vi det.

 

Film med Nils Holm, som berättar om På Rätt Köl.

Not:
Ni kan läsa om Nils och projektet på www.googol.sewww.parattkol.se och www.umea.se
För att se filmen med Nils, klicka på “bilden” ovan, eller gå direkt till filmen här

 

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *