Innovation

Jag har sedan min start inom innovationssvängen hävdat att idéer är värdelösa. Rent matematiskt är snittvärdet på en idé nära noll och ju fler vi skapar utan genomförandet, desto lägre blir snittvärdet. Tänk inte utanför boxen. Där finns bara idéer. De är värdelösa.

Att skilja på idé och idé

Det florerar 10-70 idéer per person, dagligen, säger de vi frågar. 7 miljarder människor, och de hungriga har inte färre idéer än de mätta. Men hur många skapar beständigt värde? Nära noll av hela mängden. Så ser den förenklade beviskedjan ut.

Jan Gradvall skriver i sin krönika i Dagens Industri Weekend, den 6 november att IMG_2118“Personer som utger sig för att ha många bra idéer underskattar nästan alltid det som är det verkligt svåra: genomförandet.” Jag håller med, men tycker att hans analys skulle kunna dras längre och djupare i hans annars så skönt klingande ordsvador. Något som Rober Rowland Smith gör i sin föreläsning för RSA.

Där jag vill gå längre är att eftersom det utan idéer inte händer något alls nytt och omvälvande, behövs de. Men var? och när? Tydligt enligt min erfarenhet är att såväl som det idoga genomförandet, som Gradvall hänvisar till, krävs också ett sammanhang. Vi skiljer alltså då på idéer utanför boxen och idéer innanför boxen så att säga.


Behov och problem

Allt börjar med ett problem eller ett behov som vi av någon anledning stött på. Troligen är det en god portion nyfikenhet och öppenhet som lett oss hit. Även denna öppenhet återkommer Gradvall till i sin kommentar. Men vad händer sedan? Jo, vi applicerar vår kreativitet för att finna lösningar och systematik som vi kan förenkla behovet och problemet genom. Dessa lösningar och denna systematik kan sedan appliceras för att exemplevis hjälpa någon, eller förändra något. Med andra ord behövs ett sammanhang, eller ett context som vi gärna kallar det, för att idéerna skall hitta ett hem.

Fostra kreativiteten

Företag som kontinuerligt arbetar med att utvärdera sin omvärld och nyttja sitt sammanhang blir innovativa(-re), om de fostrar kreativiteten och idéerna. Fostra, smaka på det ordet. Inte nödvändigtvis släppa fritt. Fostra. Det innebär att vi ser efter, bygger vidare, stödjer, hjälper upp på fötter när det stjälper, och peppar. Vi måste också visa vägen. Tala om vad vi tror på, vad vi är beredda att satsa på, och under vilka förutsättningar. Precis som fina ungdomar fostras. Inte styrs. Fostras.

Fostra, smaka på det ordet. Inte nödvändigtvis släppa fritt. Fostra.

Skapa nya boxar

Vi uppmanas att tänka utanför boxen. Det är det sämsta ledarskapet anser jag. Vi borde skapa nya boxar och låta våra medarbetare tänka i dem. Modellera fram nya affärskoncept och upplägg, produkter och tjänster, baserat på olika sanningar som vi tror oss stå inför. Vi skall hämta inspiration från hur andra gjort i sina nischer, titta på andra bolag och organisationers sätt att arbeta. Vi kan exempelvis hämta inspiration från naturens lösningar och applicera den på våra egna frågor. Naturen har ju ändå haft många miljarder års erfarenhet att utveckla, fostra och lägga ner lösningar. Men vi kan också tänka om. Tänk OM, vi jobbade ihop med.., som.., för- eller åt. Hur skulle lösningarna se ut då?

Jag uppmanar ingen att sluta ha idéer. Tvärt om. Jag uppmanar er alla att ha fler idéer, men sortera snabbt fram de som är relevanta och sätt dem i ett context där de kan bli värdeskapande.

För tänk om vi har 7 miljarder värdeskapande individer, istället för all destruktivitet och allt slöseri.

Innovation

There are various ways of forming an organization. And there are various ways of organizing a formation. The way we organize will have effect on the way we work. For ever. We should put more emphasis and energy into building motion, not hierarchies.

I believe in blazing new trails, not only finding paths travelled by others. This is not a contradiction to my point that it helps to look in other boxes rather than outside the box. We need to do both.

Dariush-quote-03 (other boxes)While looking at what others have done in wildly different industries can enable free thinking and innovation of new aspects of the delivery model, finding our own ways can dramatically change our chances to actually get things done as well as turning the rules of competing up-side down. Let others inspire you to the “what”, and change the “how”- so to speak.

Doing both; studying and finding inspiration in what others do and radically changing the game plan of how we do things need to be balanced in terms of resource allocation and risk. Here is were lean comes in. Finding the resources and controlling risk can be done through agility, not through hierarchies.

We need not re-organization, we need to de-organize

During the Innovation In Action 2013 symposium I concluded in my final presentation that we needed to find completely new ways of working. Going to the de’s rather than re’s; de-organize rather than re-organize, de-struct rather than re-struct. Finding new forms of organizational structures is core to succeeding with this ambidexterity. That is; Agile organization forms. Rather than building hierarchies for delegation of work and responsibilities, mostly achieving complexity and report driven activities, we should focus on building motion so that tasks can responsibly be taken and achievements made the main focus. I also touch on this in my post on avoiding Taylorian systems.

Or as Professor John Kotter puts it in the article found in The Huffington Post “Rules and procedures that inevitably accompany hierarchies almost never change fast even if they are now irrelevant, overly burdensome, and the like.”

We want success at the right level of risk. Success is not always immediately measured in ROI (return on investment), it could rather be discussed as strategic- and financially direct or indirect results. And of course, the value derived from these.

Risk can be taken into account in many aspects here. Cost, time, timing and likelihood comes into direct play. Complexity to market, competitive advantages follow direct after. Preceding these are by all means competence and resources. And let us not forget luck!

Train for luck

“..the more I train, the luckier I am”, Swedish slalom hero Ingemar Stenmark is claimed to have said. Now, Stenmark was not only wise he was also more diligent in his work to achieve outstanding results. He gained balance, strength and a never ending focus on achievements. I take this into account as I contemplate organizational structures. stenmark_430One aspect is that the lighter the team structure, the faster we can act, the sooner we can decide on new routes. So, another effect with agile and light team organizations is that cost of failure tends to decrease. Another important aspect is that the more teams gain experience, the better they can parry unexpected events. So, with speed, ability to parry and a bit of strong legs, agile teams can manage their way through slippery and icy slopes. When we find ways to delegate responsibility to teams, ask for achievements not reports, we’ll see accomplishments improve as well. Look at the start-up structures. They can’t afford big failures, they can’t afford management structures, they can’t afford inefficient structures. Their natural organization around this is the agile team structure. We can use this in our large organizations as well. It will bring creativity to value creation. Innovation will be reached.

Innovate or Innowait?

In 2003, former Googolian Mattias Rydberg coined the expression; “Are you innovating or innowaiting?” G_Posters-05We know that risk aversion will lead to organizations eventually lacking the ability to take daring initiatives. The cost of this, eventually, is likely be the full value of your operation, whilst the comparably small cost of innovations going south, could even be transformed into valuable learnings.

So my opinion is that the cost of failing to innovate is larger than the sum of the cost of failed projects. In organizations were failure is not treated as a result, rather as a scenario that didn’t work; failures tend to be a turning point. Perseverance in the process and an ability to trust the process, will be a key success factor. Try new routes, find new ways. Entrepreneurial spirit in its essence.

Blaze on

To blaze on, there are a eleven conclusions from this text. A few of many out there.

  1. Form light team structures, not hierarchies
  2. Fight to decrease cost of failure, not to avoid failure
  3. Gain team experience to parry unexpected events
  4. Delegate responsibilities to the teams
  5. Ask for achievements not reports
  6. Look at the start-up structures and build like them
  7. Do not let risk aversion lead to inability to taking daring initiatives
  8. Trust the process
  9. Train
  10. De-organize. Not re-organize
Innovation

In todays inspiring conversation with Mikkel Bondesen of Ufuse, I found myself again discussing the need to tear down the Taylorian models of constructing hierarchies. Actually, not only tear down, we need to remodel how we work within our organizations. We are slowly destroying the ability to create new business. As we say, there is no business, like No Business.

A few years ago I spoke quite a bit about the commonalities of Innovation hurdles in the organizations I had had the opportunity to work with. I explained this as the effects of a stroke. The damage of the stroke itself, being usually one of the hurdles, makes little difference in itself. However the swelling around this damage will likely for ever destruct the power and ability of the brain. It is the same factors that come into play with an organizations abilities after the first damage of size has been done. The fault in itself might be of insignificant value, but the long term effects will slowly rotten the business of doing business.

Central challenges of Innovation, Dariush Ghatan, Googol
Central challenges of Innovation, Dariush Ghatan, Googol

A non performing culture can be recognized as an organization only thinking big, demanding big, expecting big and therefore betting big. There is nothing proving that this strategy of betting big forms a working portfolio in itself. Betting often, fast and confident can be better.

Projects also need to iterate in a creative process and must be allowed to establish its form over time, as value is added from different stake-holder insights.

Another item Mikkel and I clearly agreed on was the way hierarchies form uncertainties though the reporting and decision making. By not allowing people to see the full picture, yes- we create a organization that will ship at high efficiency, but it will not deliver new initiatives nor drive new revenue.

Taylor meant that workers were not intelligent enough to understand the work they were involved in. Well, it’s the 21 century now. Things might have changed. And actually, they probably did understand, but didn’t know how to express it.

Mikkel said that he finds organizations where

the left hand doesn’t know what the right hand is doing

And he is right. That is exactly what todays organizations often suffer from. The answers are there, the process to find the answers are not. This is were the need of facilitated Innovation, a little help from externals, will help.

I told Mikkel that I find it gruesome to see that many organizations don’t even have more than a left hand (or a right). I do remain   in my strong suggestion that organizations should have both a left and a right hand and that, as you know, should be ambidextrous. I say;

Many talk about sustaining their business. That’s not enough. There is no business, like No Business. We need to continiously redevelop ourselves and dare to be- and seek the disruptive.

Dariush-quote-06 (sustaining vs disrupting)

At Googol we are no working to develop further models for organizing the tasks and work force in streams of solutions. This we have found, will enable organizations to be more agile and anticipate their clients needs and respond to these in good time. We will during the symposium Innovation In Action 2013 in workshops such as Ambidextrous Organizations, held with Prof Bengt Järrehult of SCA and  me, as well as within workshops such as Big Data and Portfolio Management touch on the Why, the What and the How of this. Together this is how you form what I call a Zero-Time Company. More about this shortly.

 

 

Innovation

All industries are facing radical changes called for by new business models, technology shifts, market requirements and not least the strong super trends and entrepreneurial ways that challenge value chains. We therefore have to manage continued business and continuous changes in parallel with disruptive and entrepreneurial initiatives explored. This is partially what is called ambidextrous organization.

Lead, challenge and disrupt

An organization operating in an industry, which stands in the midst of upheaval, requires insight and drive, vision and implementation, and possibly many others contra-dictating characteristics for survival. It is no longer enough to be adaptive and agile. To deliver lasting customer value, an organization need to be challenging in parallel with the continued safely shipping of their offerings. One must be able to do something with the right hand and another with the left. At the same time. While whistling your favorite song.

Intrapreneurship and Corporate Venturing

I normally suggest to deal with these issues from a leadership and cultural perspective firstly and secondly organizing a structural solution to support each organizations specific situation. We incorporate intrapreneurship and corporate venturing as means to meet some of these situations.