Innovation

Under de senaste 15 åren har jag i många sammanhang anfört att sättet som vi organiserar och driver de mest framgångsrika företagen på, är ohållbart. Det är dags att ni lyssnar.

Jag upplever att några, inte få, men allt för få, har lyssnat. Vän av ordning, vill jag förekomma belackare och Janteister, med att säga att anledningarna kan sägas bero på mig. Självfallet hade jag om jag varit annorlunda, eller en annan, eller bara bättre, fått mer gehör. Men jag är inte ensam. Det finns många som med mig fört liknande talan. Även de har förvånansvärt litet gehör här i Europa. Så, ni behöver inte lyssna på just, eller bara, mig. Lyssna till entreprenörer, professorer, talare, tänkare och rådgivare, eller industrialister. Oavsett vilken form hon tar, bara ni lyssnar. Och agerar.

Långsamma bolag

Jan Stenbeck sa någon gång till mig, citatet taget av Murdoch,

 

Det är inte de stora som kommer att äta se små, det är de snabba som kommer att slå de långsamma.

Jag tänker nu bland annat på sagan om Nokia. Ett bolag som gick från att vara aktörer i en industri där de hade begränsad framgång, till att genom ett antal händelser bli globala ledare inom en industri som tillhörde en av de starkaste ekonomiska sektorerna någonsin. Dessutom en industri som stått till grund för något av de mest anmärkningsvärda entreprenörskap, utmanande och förmögenhetsskapande vi erfarit.

Sagan har nyligen tagit en helt annan vändning, då de avhändigat sig den gamla kärnan av denna affärsgren, till ett värde som ligger långt lägre än för 10 år sedan, trots att sektorn bara växer och växer och växer.

De, vi, kunderna och konkurrenterna har sett behovet av förändring sedan nära 10 år. Men ändå är känslan som lever kvar att förändringen inte var snabb nog. De hängde inte med. De hade blivit stora, från att ha varit snabba. Det var som att se en ohälsosam åldring koppla av på strömt vatten, lite lätt berusad (av framgången). Vi ropade, många gånger att de skulle ta situationen på allvar. Men Nokia och många andra drakbolag lyckades inte agera i tid, de tappade flytkraft på utandningen, började plaska förtvivlat med armarna i panik och sjönk. Jag tror att vi om 20 år kommer att se på dessa bolag som drakar. Fasansfulla, fantasieggande men utdöda. Om vi alls kan tro att de faktiskt funnits.

Narcissism

Nokia har en gång tidigare gjort omvandlingen från ett industrifokus till ett annat, men har bolaget samma förutsättningar idag?

Dariush-quote-01

2006 såldes det fler enheter av Nokias operativsystem, än något annat. Microsofts inräknat. Nokia förvärvade det ena spännande teknikbolaget efter det andra. Det såg ut som att Finland höll på att föda ett globalt mjukvarubolag. Det såg ut som att Finland skulle bli nytt skandinaviskt epicentrum för nytt entreprenörskap och företagande. Vi drog österut, träffade Rovio och en mängd spännande företag och deras grundare. Det doftade vår i Finland.

De bolag vi träffade byggde sina verksamheter på att vara oberoende, framförallt oberoende av Nokia. Entreprenörerna, som jobbade närmast Nokia, sålde till dem, samarbetade med dem och ibland säkert ägdes av dem, såg det. Kunderna som köpte produkterna såg det. Men Nokia lyckades inte se runt hörnet på sin egen framgångssaga. Nokia lyssnade inte på sin omgivning. De lyssnade enkom till sin egen röst. Detta påminner mig om sagan om Narcissus, pojken som var så fascinerad av sin egen spegelbild, att han drunknade i den.